Välkommen till Svenska kulturfondens beviljningssida

Kulturfonden arbetar aktivt för öppenhet och transparens. Som ett led i det här arbetet publicerar vi på den här sidan våra beviljade bidrag i realtid. Förutom listor på mottagare finns här även en ansökningskarta som visar hur ansökningar och beviljningar fördelar sig geografiskt i Finland, en sida där man kan få fram olika former av snabbstatistik och en sida som listar beviljningar i den takt som de godkänts.

För att göra sidorna så pass ändamålsenliga och fungerande som möjligt tar vi gärna emot respons om sidornas användarvänlighet, om önskad statistik och om andra förbättringsförslag till respons@kulturfonden.fi

Ansökningskartan

Snabbstatistik

Nedan finns snabblänkar till ofta frågad statistik om beviljade ansökningar. Mera information finns under statistik knappen.