Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Denna information uppdateras en gång i dagen från Kulturfondens beviljningssystem. Genom att klicka på enskilda rader visas en lista på de beviljade.

Obs! Vi förbereder en ny version av vårt ansökningssystem. I samband med lanseringen görs en del uppdateringar. Ett antal bidrag som beviljats redan tidigare, men av tekniska orsaker aldrig publicerats, syns därför överst i listan.

28.10.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Föreningshusrenovering 2017

27.10.2017 beviljade bidrag: 4 under typen Specialprogram 2014-2016/Strategiskt projekt 2015

27.10.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Föreningshusrenovering 2017

27.10.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Nylands svenska kulturfond - kansli 2016

27.10.2017 beviljade bidrag: 4 under typen Specialprogram 2014-2016/Strategiskt projekt 2016

27.10.2017 beviljade bidrag: 5 under typen Postdoc-poolen 2015

26.10.2017 beviljade bidrag: 35 under typen Kultur på dagis 2017

26.10.2017 beviljade bidrag: 10 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2017

26.10.2017 beviljade bidrag: 37 under typen Resestipendier - utbildning 2017

26.10.2017 beviljade bidrag: 61 under typen Kultur i skolan 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 3 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 9 under typen Österbottens svenska kulturfond - kansli 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 9 under typen Praktikantstipendier 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Pro Artibus 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - kultur 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 3 under typen Nylands svenska kulturfond - utdelning 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Pro Artibus 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 32 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 4 under typen Österbottens svenska kulturfond - kansli 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 18 under typen Internationella satsningar 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 69 under typen Läromedel 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 3 under typen Åbolands svenska kulturfond - kansli 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Vistelsestipendier 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 7 under typen Vistelsestipendier 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 4 under typen Universitetspaketet 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 9 under typen Specialprogram 2014-2016/Strategiskt projekt 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 12 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Universitetspaketet 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 78 under typen Kultur i vården 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 34 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 53 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 2 under typen November/Samfund 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 3 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2014

13.10.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Österbottens svenska kulturfond - utdelning 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 5 under typen Vistelsestipendier 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 3 under typen Reservationer i utdelningen 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 51 under typen Kultur i vården 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Pro Artibus 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Nylands svenska kulturfond - kansli 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 119 under typen Läromedelsstipendier 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Postdoc-poolen 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 4 under typen Internationella satsningar 2014

13.10.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Postdoc-poolen 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 90 under typen Läromedelsstipendier 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 15 under typen Lärlingsstipendium 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 15 under typen Praktikstipendier 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 3 under typen November/Privatpersoner och arbetsgrupper 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Åbolands svenska kulturfond - kansli 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 16 under typen Specialprogram 2014-2016/Strategiskt projekt 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 84 under typen Kultur tillsammans 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 3 under typen Universitetspaketet 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 5 under typen Samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 10 under typen Österbottens svenska kulturfond - kansli 2015

13.10.2017 beviljade bidrag: 53 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser 2016

13.10.2017 beviljade bidrag: 8 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i vården 2015

12.10.2017 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på bibban 2017

12.10.2017 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - kultur 2017

28.09.2017 beviljade bidrag: 1 under typen November/Samfund 2017

20.09.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2017

20.09.2017 beviljade bidrag: 19 under typen Resestipendier - kultur 2017

20.09.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2017

14.09.2017 beviljade bidrag: 11 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2017

14.09.2017 beviljade bidrag: 4 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2017

09.09.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Fältpraktik för lärarstuderande 2017

09.09.2017 beviljade bidrag: 69 under typen Resestipendier - utbildning 2017

09.09.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2017

24.08.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Språkbad för journalister 2015

24.08.2017 beviljade bidrag: 4 under typen Språkbad för journalister 2017

24.08.2017 beviljade bidrag: 27 under typen Journalistpraktikanter 2015

24.08.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi 2017

24.08.2017 beviljade bidrag: 26 under typen Journalistpraktikanter 2017

24.08.2017 beviljade bidrag: 5 under typen Journaliststipendier 2017

24.08.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Språkbad för journalister 2016

24.08.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2017

01.07.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2017

01.07.2017 beviljade bidrag: 19 under typen Resestipendier - kultur 2017

07.06.2017 beviljade bidrag: 179 under typen Kultur i skolan 2016

07.06.2017 beviljade bidrag: 15 under typen Föreningshusrenovering 2017