Svenska kulturfondens beviljade bidrag

Välkommen till Kulturfondens förteckning över beviljade bidrag.

För oss är det viktigt att vara öppna och transparenta. Därför publicerar vi här våra beviljade bidrag. Förutom listor på mottagare finns här också en ansökningskarta som visar hur ansökningarna och de beviljade bidragen fördelar sig geografiskt i Finland, en sida där du kan få fram olika former av snabbstatistik och en sida som listar de beviljade bidragen i den takt som de godkänts.

För att göra sidorna så ändamålsenliga och fungerande som möjligt tar vi gärna emot respons om sidornas användarvänlighet, om önskad statistik och om andra förbättringsförslag. Mejla vår informatör martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi.

Svenska kulturfondens utdelning våren 2019 publiceras på denna webbsida onsdag 20.3.2019 klockan 00:01.

Ansökningskartan

Snabbstatistik

Nedan finns snabblänkar till ofta frågad statistik om beviljade ansökningar. Mera information finns under statistik knappen.