Svenska kulturfondens beviljade bidrag

Välkommen till Kulturfondens förteckning över beviljade bidrag.

För oss är det viktigt att vara öppna och transparenta. Därför publicerar vi här våra beviljade bidrag. Förutom listor på mottagare finns här också en ansökningskarta som visar hur ansökningarna och de beviljade bidragen fördelar sig geografiskt i Finland, en sida där du kan få fram olika former av snabbstatistik och en sida som listar de beviljade bidragen i den takt som de godkänts.

För att göra sidorna så ändamålsenliga och fungerande som möjligt tar vi gärna emot respons om sidornas användarvänlighet, om önskad statistik och om andra förbättringsförslag. Mejla vår kommunikationschef martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi.

Om våra bidrag till samfund

I novemberansökan 2018 införde vi en ny kategori för ansökningar från samfund. Samfund kunde då första gången ansöka om bidrag separat för verksamhet och för projekt. Den här förändringen innebär att samfundens ansökningsstatistik för de olika åren är svår att jämföra.

Svenska kulturfondens utdelning våren 2021

Svenska kulturfonden delar ut nästan 23 miljoner euro i vårens utdelning som baserar sig på ansökningarna från november 2020.

Coronakrisen innebär våren 2021 fortsättningsvis ändrade planer för många projekt. Kulturfonden har tagit beslut om ansökningarna som lämnades in i november 2020 enligt behandlingen som gjordes under december-mars.

I ansökan i november 2020 bad vi sökande att öppna upp hur de tror att coronakrisen påverkar verksamheten. Bland de beviljade bidragen kan finnas projekt som senareläggs eller inte blir av. Här finns noggrannare instruktioner till bidragsmottagarna: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/16/sa-har-paverkar-coronaviruset/

I novemberansökan 2020 införde vi en ny kategori för ansökningar för vetenskaplig forskning. Samfund ansökte om bidrag för vetenskaplig forskning i en ny blankett – November/Vetenskaplig forskning. Den här förändringen innebär att samfundens ansökningsstatistik för de olika åren är svåra att jämföra.

Nedan finns direktlänkar till listor på beviljade bidrag enligt omgång:

Hela utdelningen våren 2021 »

Centrala utdelningen

Arbetsstipendier »

Privatpersoner och arbetsgrupper »

Samfund projekt »

Samfund verksamhet »

Doktorandstipendier »

Vetenskaplig forskning »

Politiska organisationer »

Regionala utdelningen

Nylands svenska kulturfond - samfund projekt »

Nylands svenska kulturfond - samfund verksamhet »

Nylands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper »

Åbolands svenska kulturfond - samfund projekt »

Åbolands svenska kulturfond - samfund verksamhet »

Åbolands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper »

Österbottens svenska kulturfond - samfund projekt »

Österbottens svenska kulturfond - samfund verksamhet »

Österbottens svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper »


Du kan också söka fritt bland våra beviljade bidrag genom att klicka på rubriken "Mottagarlistor/beviljade" uppe i övre balken och i sökmotorn välja vilket år och vilken omgång du vill se.

I sökmotorn ingår också bidrag som kan sökas under hela året. De här bidragen ingår INTE i vårens utdelning som baserar sig på ansökningar som kommit in i november.

Ansökningskartan

Snabbstatistik

Nedan finns snabblänkar till ofta frågad statistik om beviljade ansökningar. Mera information finns under statistik knappen.