Svenska kulturfondens beviljade bidrag

Välkommen till Kulturfondens förteckning över beviljade bidrag.

För oss är det viktigt att tydligt informera om alla bidrag som vi beviljar. Därför publicerar vi här förteckningar över alla beviljade bidrag, mottagare och ändamål.

På den här webbsidan finns också en karta som visar hur ansökningarna och de beviljade bidragen fördelar sig geografiskt i Finland, en sida där du kan få fram olika former av snabbstatistik och en sida som listar de beviljade bidragen i den takt som de godkänts.

För att göra webbsidorna så ändamålsenliga och fungerande som möjligt tar vi gärna emot respons om sidornas användarvänlighet, om önskad statistik och om andra förbättringsförslag. Mejla vår kommunikationschef martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi.

Om våra bidrag till samfund

I novemberansökan 2018 införde vi en ny kategori för ansökningar från samfund. Samfund kunde då första gången ansöka om bidrag separat för verksamhet och för projekt. I novemberansökan 2020 införde vi en ny kategori för ansökningar för vetenskaplig forskning. De här förändringarna innebär att samfundens ansökningsstatistik för de olika åren är svår att jämföra.

Svenska kulturfondens utdelning våren 2024

Svenska kulturfonden delar ut knappt 26,5 miljoner euro i vårens utdelning som baserar sig på ansökningarna från november 2023.

Nedan finns direktlänkar till listor på beviljade bidrag enligt omgång:

Hela utdelningen våren 2024 »

Centrala utdelningen

Arbetsstipendier »

Privatpersoner och arbetsgrupper »

Samfund projekt »

Samfund verksamhet »

Doktorandstipendier »

Vetenskaplig forskning »

Politiska organisationer »

Regionala utdelningen

Då du väljer något av alternativen nedan ser du endast de bidrag som behandlats i någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation och syns inte via länkarna nedan. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.

Nylands svenska kulturfond - samfund projekt »

Nylands svenska kulturfond - samfund verksamhet »

Nylands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper »

Åbolands svenska kulturfond - samfund projekt »

Åbolands svenska kulturfond - samfund verksamhet »

Åbolands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper »

Österbottens svenska kulturfond - samfund projekt »

Österbottens svenska kulturfond - samfund verksamhet »

Österbottens svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper »


Du kan också söka fritt bland våra beviljade bidrag genom att klicka på rubriken "Mottagarlistor/beviljade" uppe i övre balken och i sökmotorn välja vilket år och vilken omgång du vill se.

I sökmotorn ingår också bidrag som kan sökas under hela året. De här bidragen ingår INTE i vårens utdelning som baserar sig på ansökningar som kommit in i november.

Ansökningskartan

Snabbstatistik

Nedan finns snabblänkar till ofta frågad statistik om beviljade ansökningar. Mera information finns under statistik knappen.