Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Information uppdateras dagligen enligt Kulturfondens beviljningssystem. Klicka på enskilda rader för en lista över de beviljade.

04.10.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2022

01.10.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Spetsstudier utomlands år 2022

01.10.2022 beviljade bidrag: 9 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

28.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket 2022

28.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kulturbesök i grupp för studeranden 2022

28.09.2022 beviljade bidrag: 11 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

27.09.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i skolan 2022

27.09.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kulturbesök i grupp för studeranden 2022

27.09.2022 beviljade bidrag: 7 under typen Kultur på dagis 2022

27.09.2022 beviljade bidrag: 9 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

24.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

24.09.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på bibban 2022

23.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

23.09.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

22.09.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2022

22.09.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

22.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Lokalhistorisk praktik 2022

22.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

22.09.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

20.09.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i skolan 2022

20.09.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2022

20.09.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

20.09.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket 2022

20.09.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

20.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2022

16.09.2022 beviljade bidrag: 8 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

14.09.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

14.09.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

13.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket 2022

13.09.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur tillsammans 2022

13.09.2022 beviljade bidrag: 9 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

13.09.2022 beviljade bidrag: 11 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

09.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2022

09.09.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur i skolan 2022

08.09.2022 beviljade bidrag: 6 under typen Bokpaket 2022

08.09.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på dagis 2022

08.09.2022 beviljade bidrag: 12 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

06.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2022

06.09.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2022

03.09.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i skolan 2022

03.09.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

03.09.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

02.09.2022 beviljade bidrag: 10 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

30.08.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

27.08.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2022

27.08.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands år 2022

27.08.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i vården 2022

27.08.2022 beviljade bidrag: 15 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

24.08.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2022

24.08.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2022

19.08.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Lokalhistorisk praktik 2022

19.08.2022 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

19.08.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2022

19.08.2022 beviljade bidrag: 13 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

18.08.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2022

18.08.2022 beviljade bidrag: 10 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

16.08.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2022

16.08.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

13.08.2022 beviljade bidrag: 7 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

11.08.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2022

11.08.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket 2022

04.08.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands år 2022

01.07.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i vården 2022

28.06.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

28.06.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

28.06.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

27.06.2022 beviljade bidrag: 1 under typen PoDoCo år 2022

25.06.2022 beviljade bidrag: 8 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

24.06.2022 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

24.06.2022 beviljade bidrag: 16 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

23.06.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

23.06.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2022

23.06.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2022

23.06.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2022

22.06.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2022

22.06.2022 beviljade bidrag: 8 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

22.06.2022 beviljade bidrag: 39 under typen Läromedelsproduktion år 2022

22.06.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Projektberedning år 2022

18.06.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur tillsammans 2022

18.06.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022