Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Denna information uppdateras en gång i dagen från Kulturfondens beviljningssystem. Genom att klicka på enskilda rader visas en lista på de beviljade.

Obs! Vi förbereder en ny version av vårt ansökningssystem. I samband med lanseringen görs en del uppdateringar. Ett antal bidrag som beviljats redan tidigare, men av tekniska orsaker aldrig publicerats, syns därför överst i listan.

22.03.2018 beviljade bidrag: 26 under typen Kultur på dagis 2018

21.03.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2018

20.03.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

20.03.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kulturarvspraktik 2018

19.03.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på bibban 2018

17.03.2018 beviljade bidrag: 28 under typen Svenska Österbottens kulturfond 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 72 under typen November/Arbetsstipendier 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 141 under typen Åbolands svenska kulturfond - samfund 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 100 under typen November/Privatpersoner och arbetsgrupper 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 7 under typen Kristinestads kulturfond 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 274 under typen Nylands svenska kulturfond - samfund 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 164 under typen Österbottens svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsg 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 60 under typen Åbolands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupp 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 454 under typen November/Samfund 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 9 under typen Gestrinska fonden 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 251 under typen Österbottens svenska kulturfond - samfund 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 59 under typen November/Doktorandstipendier 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 18 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

15.03.2018 beviljade bidrag: 207 under typen Nylands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgruppe 2018

14.03.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - utbildning 2018

13.03.2018 beviljade bidrag: 31 under typen Kultur i skolan 2018

10.03.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på dagis 2018

10.03.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

10.03.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - kultur 2018

09.03.2018 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - utbildning 2018

08.03.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2018

03.03.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - kultur 2018

03.03.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2018

03.03.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

02.03.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Film- och medieproduktion 2018

01.03.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i vården 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 30 under typen Resestipendier - kultur 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Lärlingsstipendium 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 81 under typen Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Österbottens svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsg 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Österbottens svenska kulturfond - kansli 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 8 under typen Kultur i vården 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 5 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 11 under typen Kultur i vården 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 7 under typen Kultur på bibban 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Föreningshusrenovering 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Åbolands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupp 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 13 under typen Webbhusets kunder 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 52 under typen Resestipendier - utbildning 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 17 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 286 under typen Henry och Martta Bertells minnesfond 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 28 under typen Resestipendier - utbildning 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 42 under typen Läromedelsstipendier 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 27 under typen Svenska Österbottens kulturfond 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 5 under typen November/Samfund 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Pro Artibus 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 34 under typen Kultur i skolan 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 18 under typen Film- och medieproduktion 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 41 under typen Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Nylands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgruppe 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Praktikantstipendier 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 11 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 19 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Vistelsestipendier 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Postdoc-poolen 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 13 under typen Kultur på dagis 2017

28.02.2018 beviljade bidrag: 8 under typen Utlandspraktik 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 34 under typen Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond 2016

28.02.2018 beviljade bidrag: 11 under typen Resestipendier - kultur 2018

28.02.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2018

28.10.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Föreningshusrenovering 2017

27.10.2017 beviljade bidrag: 4 under typen Specialprogram 2014-2016/Strategiskt projekt 2015

27.10.2017 beviljade bidrag: 5 under typen Postdoc-poolen 2015

27.10.2017 beviljade bidrag: 4 under typen Specialprogram 2014-2016/Strategiskt projekt 2016

27.10.2017 beviljade bidrag: 2 under typen Nylands svenska kulturfond - kansli 2016

27.10.2017 beviljade bidrag: 1 under typen Föreningshusrenovering 2017

26.10.2017 beviljade bidrag: 10 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2017

26.10.2017 beviljade bidrag: 35 under typen Kultur på dagis 2017

26.10.2017 beviljade bidrag: 37 under typen Resestipendier - utbildning 2017

26.10.2017 beviljade bidrag: 61 under typen Kultur i skolan 2017

13.10.2017 beviljade bidrag: 90 under typen Läromedelsstipendier 2017