Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Information uppdateras dagligen enligt Kulturfondens beviljningssystem. Klicka på enskilda rader för en lista över de beviljade.

I ansökan i november 2020 bad vi sökande att öppna upp hur de tror att coronakrisen påverkar verksamheten. Bland de beviljade bidragen kan finnas projekt som senareläggs eller inte blir av. Här finns noggrannare instruktioner till bidragsmottagarna: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/16/sa-har-paverkar-coronaviruset/

15.04.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

15.04.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2021

15.04.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på dagis 2021

14.04.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

10.04.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Arkitektur- och designmuseet 2021

09.04.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Vistelsestipendier år 2021 2021

09.04.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2021

09.04.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2021 2021

08.04.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på dagis 2021

08.04.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

08.04.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

08.04.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur tillsammans 2021

03.04.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2021

03.04.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Resebidrag - konst & kultur 2021

03.04.2021 beviljade bidrag: 9 under typen Lokalhistorisk praktik 2021

31.03.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2021 2021

27.03.2021 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i vården 2021

26.03.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland år 2021 2021

26.03.2021 beviljade bidrag: 61 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2021 2021

26.03.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2021

26.03.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på dagis 2021

26.03.2021 beviljade bidrag: 17 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

26.03.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i vården 2021

26.03.2021 beviljade bidrag: 50 under typen Läromedelsproduktion år 2021 2021

20.03.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 7 under typen Lokalhistorisk praktik 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 45 under typen Åbolands svenska kulturfond - samfund projekt 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 23 under typen November - politiska organisationer 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 67 under typen Österbottens svenska kulturfond - samfund projekt 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 84 under typen Nylands svenska kulturfond - samfund projekt 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 82 under typen Åbolands svenska kulturfond - samfund verksamhet 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 77 under typen November / Arbetsstipendier 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 123 under typen Nylands svenska kulturfond - samfund verksamhet 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 199 under typen November / Samfund - ordinarie verksamhet 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 49 under typen November / Vetenskaplig forskning 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 179 under typen Nylands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 72 under typen November / Doktorandstipendier 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 218 under typen November / Samfund - tidsbundna projekt 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 37 under typen November / Privatpersoner och arbetsgrupper 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 65 under typen Åbolands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 133 under typen Österbottens svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper 2021

17.03.2021 beviljade bidrag: 135 under typen Österbottens svenska kulturfond - samfund verksamhet 2021

14.03.2021 beviljade bidrag: 7 under typen Kultur på dagis 2021

09.03.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

09.03.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands 2021

09.03.2021 beviljade bidrag: 16 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

05.03.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2021

26.02.2021 beviljade bidrag: 9 under typen Kultur i skolan 2021

26.02.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2021

25.02.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

25.02.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

25.02.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2021

24.02.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2021

24.02.2021 beviljade bidrag: 25 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

20.02.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Journaliststipendier 2021

20.02.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Språkbad för journalister 2021

20.02.2021 beviljade bidrag: 24 under typen Journalistpraktikanter 2021

19.02.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2021

18.02.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

18.02.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på bibban 2021

18.02.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Lokalhistorisk praktik 2021

16.02.2021 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur i vården 2021

16.02.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur tillsammans 2021

13.02.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2021

13.02.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på dagis 2021

12.02.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2021

11.02.2021 beviljade bidrag: 6 under typen Kultur i skolan 2021

09.02.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur under tiden II för teatrar och kulturhus 2021

04.02.2021 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i skolan 2021

02.02.2021 beviljade bidrag: 4 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet 2021

02.02.2021 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på dagis 2021

02.02.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

01.02.2021 beviljade bidrag: 6 under typen Kultur under tiden II för teatrar och kulturhus 2021

30.01.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2021

29.01.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet 2021

28.01.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

26.01.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2021