Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Information uppdateras dagligen enligt Kulturfondens beviljningssystem. Klicka på enskilda rader för en lista över de beviljade.

09.06.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2023

09.06.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

08.06.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsresor år 2023

07.06.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

06.06.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2023

06.06.2023 beviljade bidrag: 26 under typen Turnébidrag år 2023

03.06.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Fortbildningsresor år 2023

03.06.2023 beviljade bidrag: 20 under typen Föreningshus - konditionsbedömning och planering år 2023

03.06.2023 beviljade bidrag: 25 under typen Föreningshus - renoveringsåtgärder år 2023

03.06.2023 beviljade bidrag: 12 under typen Kultur i vården 2023

01.06.2023 beviljade bidrag: 10 under typen Utlandspraktik år 2023

31.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2023

31.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

31.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2023

30.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2023

30.05.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

30.05.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Lokalhistorisk praktik 2023

30.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

30.05.2023 beviljade bidrag: 8 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

25.05.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Fortbildningsresor år 2023

25.05.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2023

25.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2023

25.05.2023 beviljade bidrag: 8 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

23.05.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Fortbildningsresor år 2023

23.05.2023 beviljade bidrag: 9 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

20.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2023

20.05.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

19.05.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

18.05.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Fortbildningsresor år 2023

17.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2023

17.05.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

16.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2023

13.05.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

13.05.2023 beviljade bidrag: 15 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

12.05.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Spetsstudier utomlands år 2023

11.05.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

10.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

10.05.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

10.05.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Bokpaket 2023

10.05.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Projektberedning år 2023

09.05.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Lärlingsstipendium år 2023

05.05.2023 beviljade bidrag: 18 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

03.05.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Kultur i skolan 2023

03.05.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

03.05.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2023

28.04.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

27.04.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

27.04.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

27.04.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

27.04.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Lokalhistorisk praktik 2023

26.04.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

25.04.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

25.04.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

25.04.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Lokalhistorisk praktik 2023

22.04.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2023

22.04.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

19.04.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Postdoc-poolen år 2023

14.04.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på dagis 2023

14.04.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket 2023

14.04.2023 beviljade bidrag: 11 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

13.04.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Projektberedning år 2023

11.04.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

11.04.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket 2023

08.04.2023 beviljade bidrag: 60 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2023

08.04.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

07.04.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2023

07.04.2023 beviljade bidrag: 8 under typen Kultur på dagis 2023

07.04.2023 beviljade bidrag: 7 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

07.04.2023 beviljade bidrag: 13 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

06.04.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland år 2023

05.04.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

05.04.2023 beviljade bidrag: 7 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

05.04.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

05.04.2023 beviljade bidrag: 16 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

05.04.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på bibban 2023

04.04.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

04.04.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands år 2023

04.04.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Bokpaket 2023

04.04.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2023

04.04.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023