Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Information uppdateras dagligen enligt Kulturfondens beviljningssystem. Klicka på enskilda rader för en lista över de beviljade.

Coronapandemin våren 2020 innebär ändrade planer för många projekt. Kulturfonden har tagit beslut om ansökningarna som lämnades in i november enligt behandlingen som gjordes under december-mars. Bland de beviljade bidragen kan finnas projekt som senareläggs eller inte blir av. Här finns noggrannare instruktioner till bidragsmottagarna: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/16/sa-har-paverkar-coronaviruset/

08.04.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Resebidrag - konst & kultur 2020

07.04.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2020

07.04.2020 beviljade bidrag: 4 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2020

07.04.2020 beviljade bidrag: 7 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2020

04.04.2020 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2020

04.04.2020 beviljade bidrag: 4 under typen Lokalhistorisk praktik 2020

03.04.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland år 2020 2020

03.04.2020 beviljade bidrag: 59 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2020 2020

03.04.2020 beviljade bidrag: 2 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2020

03.04.2020 beviljade bidrag: 3 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2020

03.04.2020 beviljade bidrag: 2 under typen Projektberedning år 2020 2020

02.04.2020 beviljade bidrag: 3 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2020

31.03.2020 beviljade bidrag: 4 under typen Vistelsestipendier år 2020 2020

28.03.2020 beviljade bidrag: 17 under typen Läromedelsproduktion år 2020 2020

27.03.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2020

27.03.2020 beviljade bidrag: 8 under typen Kultur på dagis 2020

26.03.2020 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur i skolan 2020

25.03.2020 beviljade bidrag: 33 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2020

24.03.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Åbolands svenska kulturfond - kansli år 2020 2020

24.03.2020 beviljade bidrag: 6 under typen Kultur i skolan 2020

24.03.2020 beviljade bidrag: 17 under typen Kultur i vården 2020

22.03.2020 beviljade bidrag: 5 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2020

20.03.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2020

19.03.2020 beviljade bidrag: 3 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2020

18.03.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 4 under typen Språkbad för journalister 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 5 under typen Journaliststipendier 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 5 under typen Samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 19 under typen Journalistpraktikanter 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 93 under typen Österbottens svenska kulturfond - samfund projekt 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 57 under typen Åbolands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 64 under typen Åbolands svenska kulturfond - samfund projekt 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 83 under typen Åbolands svenska kulturfond - samfund verksamhet 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 20 under typen November - politiska organisationer 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 155 under typen Österbottens svenska kulturfond - samfund verksamhet 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 100 under typen Nylands svenska kulturfond - samfund projekt 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 141 under typen Nylands svenska kulturfond - samfund verksamhet 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 190 under typen Nylands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 118 under typen Österbottens svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 97 under typen November/Privatpersoner och arbetsgrupper 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 190 under typen November/Samfund - verksamhet 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 70 under typen November/Doktorandstipendier 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 77 under typen November/Arbetsstipendier 2020

17.03.2020 beviljade bidrag: 286 under typen November/Samfund - projekt 2020

14.03.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Postdoc-poolen 2020

13.03.2020 beviljade bidrag: 5 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2020

12.03.2020 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur tillsammans 2020

08.03.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2020

07.03.2020 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2020

05.03.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur tillsammans 2020

05.03.2020 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2020

05.03.2020 beviljade bidrag: 11 under typen Resebidrag - konst & kultur 2020

05.03.2020 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur på bibban 2020

05.03.2020 beviljade bidrag: 31 under typen Kultur på dagis 2020

03.03.2020 beviljade bidrag: 25 under typen Kultur i skolan 2020

29.02.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2020

29.02.2020 beviljade bidrag: 54 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2020

29.02.2020 beviljade bidrag: 26 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2020

25.02.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2020

25.02.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Postdoc-poolen 2020

21.02.2020 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2020

20.02.2020 beviljade bidrag: 2 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2020

20.02.2020 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur tillsammans 2020

19.02.2020 beviljade bidrag: 4 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2020

19.02.2020 beviljade bidrag: 16 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2020

15.02.2020 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur på bibban 2020

15.02.2020 beviljade bidrag: 3 under typen Resebidrag - konst & kultur 2020

15.02.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Lokalhistorisk praktik 2020

15.02.2020 beviljade bidrag: 7 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2020

14.02.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2020

12.02.2020 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur i vården 2020

11.02.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2020

11.02.2020 beviljade bidrag: 6 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2020

11.02.2020 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur tillsammans 2020

09.02.2020 beviljade bidrag: 2 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2020

05.02.2020 beviljade bidrag: 36 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2020

04.02.2020 beviljade bidrag: 2 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2020

04.02.2020 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2020