Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Information uppdateras dagligen enligt Kulturfondens beviljningssystem. Klicka på enskilda rader för en lista över de beviljade.

I ansökan i november 2020 bad vi sökande att öppna upp hur de tror att coronakrisen påverkar verksamheten. Bland de beviljade bidragen kan finnas projekt som senareläggs eller inte blir av. Här finns noggrannare instruktioner till bidragsmottagarna: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/16/sa-har-paverkar-coronaviruset/

01.07.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Resebidrag - konst & kultur 2021

01.07.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands 2021

01.07.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur tillsammans 2021

26.06.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021 2021

26.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2021

26.06.2021 beviljade bidrag: 7 under typen Resebidrag - konst & kultur 2021

26.06.2021 beviljade bidrag: 8 under typen Kultur i vården 2021

22.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

19.06.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021 2021

19.06.2021 beviljade bidrag: 4 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

18.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands 2021

18.06.2021 beviljade bidrag: 25 under typen Rekreation för äldre - Åboland år 2021 2021

16.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

15.06.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2021

15.06.2021 beviljade bidrag: 2 under typen PoDoCo år 2021 2021

15.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur tillsammans 2021

15.06.2021 beviljade bidrag: 38 under typen Läromedelsproduktion år 2021 2021

10.06.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

09.06.2021 beviljade bidrag: 9 under typen Föreningshus - konditionsbedömning och planering år 2021 2021

09.06.2021 beviljade bidrag: 18 under typen Föreningshus - renoveringsåtgärder år 2021 2021

08.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2021

08.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2021

08.06.2021 beviljade bidrag: 4 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

04.06.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Projektberedning år 2021 2021

03.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2021 2021

03.06.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2021

03.06.2021 beviljade bidrag: 271 under typen Systrarna Standertskjölds stipendium år 2021 2021

03.06.2021 beviljade bidrag: 9 under typen Turnébidrag år 2021 2021

02.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Lokalhistorisk praktik 2021

02.06.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Resebidrag - konst & kultur 2021

01.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021 2021

01.06.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2021

01.06.2021 beviljade bidrag: 4 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

29.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Österbottens svenska kulturfond - kansli 2021

27.05.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2021

26.05.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på dagis 2021

25.05.2021 beviljade bidrag: 7 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021 2021

25.05.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

25.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Utlandspraktik år 2021 2021

22.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2021

19.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands 2021

18.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2021

18.05.2021 beviljade bidrag: 5 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

18.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands 2021

18.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur tillsammans 2021

15.05.2021 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i skolan 2021

15.05.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i vården 2021

15.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2021

13.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

13.05.2021 beviljade bidrag: 10 under typen Utlandspraktik år 2021 2021

11.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021 2021

11.05.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

11.05.2021 beviljade bidrag: 7 under typen Lokalhistorisk praktik 2021

07.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021 2021

07.05.2021 beviljade bidrag: 9 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

07.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2021

06.05.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2021 2021

06.05.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Lokalhistorisk praktik 2021

06.05.2021 beviljade bidrag: 7 under typen Lärlingsstipendium år 2021 2021

06.05.2021 beviljade bidrag: 10 under typen Projektberedning år 2021 2021

05.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Resebidrag - konst & kultur 2021

04.05.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021 2021

04.05.2021 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur i skolan 2021

01.05.2021 beviljade bidrag: 4 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021 2021

29.04.2021 beviljade bidrag: 5 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021 2021

27.04.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

26.04.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Postdoc-poolen år 2021 2021

24.04.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

22.04.2021 beviljade bidrag: 4 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2021

15.04.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021

15.04.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2021

15.04.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på dagis 2021

14.04.2021 beviljade bidrag: 2 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

10.04.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Arkitektur- och designmuseet 2021

09.04.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Vistelsestipendier år 2021 2021

09.04.2021 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag 2021

09.04.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2021 2021

08.04.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på dagis 2021

08.04.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Fortbildningsstipendier - utbildning 2021

08.04.2021 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket för skolor och daghem 2021