Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Information uppdateras dagligen enligt Kulturfondens beviljningssystem. Klicka på enskilda rader för en lista över de beviljade.

28.11.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på dagis 2023

28.11.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur i skolan 2023

25.11.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

25.11.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket 2023

25.11.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2023

25.11.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

25.11.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

25.11.2023 beviljade bidrag: 16 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

25.11.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

23.11.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Samarbeten med andra fonder år 2023

21.11.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Utlandspraktik år 2024

20.11.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2023

18.11.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket 2023

17.11.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

17.11.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur i skolan 2023

14.11.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

14.11.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på dagis 2023

11.11.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket 2023

10.11.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

10.11.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

10.11.2023 beviljade bidrag: 10 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

09.11.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på dagis 2023

09.11.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2023

08.11.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

08.11.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Bokpaket 2023

08.11.2023 beviljade bidrag: 8 under typen Förbundspaket år 2024

08.11.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2023

07.11.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2023

07.11.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2023

07.11.2023 beviljade bidrag: 12 under typen Lärlingsstipendium år 2023

04.11.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2023

03.11.2023 beviljade bidrag: 14 under typen Föreningshus - konditionsbedömning och planering år 2023

03.11.2023 beviljade bidrag: 17 under typen Föreningshus - renoveringsåtgärder år 2023

01.11.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

01.11.2023 beviljade bidrag: 14 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

31.10.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

31.10.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2023

31.10.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på dagis 2023

31.10.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

31.10.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Bokpaket 2023

26.10.2023 beviljade bidrag: 8 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

26.10.2023 beviljade bidrag: 7 under typen Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium år 2023

26.10.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

25.10.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

25.10.2023 beviljade bidrag: 9 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

25.10.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på bibban 2023

24.10.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands år 2023

20.10.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Åbolands svenska kulturfond - kansli år 2023

20.10.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

20.10.2023 beviljade bidrag: 40 under typen Läromedelsproduktion år 2023

19.10.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2023

19.10.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket 2023

19.10.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

19.10.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

19.10.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i vården 2023

18.10.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2023

18.10.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på dagis 2023

17.10.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket 2023

17.10.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

17.10.2023 beviljade bidrag: 15 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

13.10.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i skolan 2023

12.10.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

10.10.2023 beviljade bidrag: 10 under typen Kultur i skolan 2023

09.10.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2023

06.10.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på dagis 2023

05.10.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket 2023

05.10.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

04.10.2023 beviljade bidrag: 10 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

03.10.2023 beviljade bidrag: 8 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

30.09.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Lokalhistorisk praktik 2023

30.09.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

30.09.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

30.09.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2023

29.09.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket 2023

29.09.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

28.09.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2023

27.09.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket 2023

27.09.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2023

27.09.2023 beviljade bidrag: 8 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

26.09.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2023