Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Denna information uppdateras en gång i dagen från Kulturfondens beviljningssystem. Genom att klicka på enskilda rader visas en lista på de beviljade.

10.10.2019 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur på bibban 2019

10.10.2019 beviljade bidrag: 14 under typen Kultur på dagis 2019

10.10.2019 beviljade bidrag: 4 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

10.10.2019 beviljade bidrag: 15 under typen Kultur i skolan 2019

10.10.2019 beviljade bidrag: 17 under typen Resestipendier - utbildning 2019

10.10.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2019

10.10.2019 beviljade bidrag: 5 under typen Resestipendier - kultur 2019

10.10.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur tillsammans 2019

10.10.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i vården 2019

10.10.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2019

02.08.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser 2019

10.07.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

03.07.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2019

02.07.2019 beviljade bidrag: 8 under typen Kultur i vården 2019

02.07.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2019

02.07.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2019

29.06.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2019

29.06.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - kultur 2019

27.06.2019 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - utbildning 2019

25.06.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2019

25.06.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

25.06.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet 2019

25.06.2019 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - kultur 2019

22.06.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

22.06.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på bibban 2019

21.06.2019 beviljade bidrag: 6 under typen Kultur i skolan 2019

21.06.2019 beviljade bidrag: 22 under typen Föreningshusrenovering 2019

18.06.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2019

18.06.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

15.06.2019 beviljade bidrag: 10 under typen Utlandspraktik 2019

15.06.2019 beviljade bidrag: 19 under typen Resestipendier - utbildning 2019

12.06.2019 beviljade bidrag: 1 under typen PoDoCo 2019

12.06.2019 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på dagis 2019

12.06.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2019

11.06.2019 beviljade bidrag: 7 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2019

11.06.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på bibban 2019

10.06.2019 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - kultur 2019

07.06.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2019

07.06.2019 beviljade bidrag: 8 under typen Kultur i vården 2019

06.06.2019 beviljade bidrag: 22 under typen Turnébidrag 2019

06.06.2019 beviljade bidrag: 4 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2019

05.06.2019 beviljade bidrag: 27 under typen Läromedelsproduktion 2019

29.05.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Kulturarvspraktik 2019

28.05.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - kultur 2019

28.05.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2019

25.05.2019 beviljade bidrag: 8 under typen Kultur i skolan 2019

23.05.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - utbildning 2019

22.05.2019 beviljade bidrag: 11 under typen Resestipendier - utbildning 2019

17.05.2019 beviljade bidrag: 6 under typen Lärlingsstipendium 2019

17.05.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

15.05.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser 2019

14.05.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

10.05.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i vården 2019

10.05.2019 beviljade bidrag: 5 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2019

09.05.2019 beviljade bidrag: 16 under typen Film- och medieproduktion 2019

09.05.2019 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - kultur 2019

08.05.2019 beviljade bidrag: 15 under typen Resestipendier - utbildning 2019

08.05.2019 beviljade bidrag: 16 under typen Kultur i vården 2019

08.05.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

08.05.2019 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på dagis 2019

02.05.2019 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - kultur 2019

02.05.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2019

02.05.2019 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2019

02.05.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Kulturarvspraktik 2019

01.05.2019 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur i vården 2019

01.05.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2019

26.04.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2019

17.04.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2019

17.04.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2019

17.04.2019 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - kultur 2019

16.04.2019 beviljade bidrag: 9 under typen Kultur på dagis 2019

12.04.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2019

11.04.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

10.04.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

10.04.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2019

09.04.2019 beviljade bidrag: 4 under typen Språkbad för journalister 2019

09.04.2019 beviljade bidrag: 21 under typen Journalistpraktikanter 2019

09.04.2019 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur i skolan 2019

09.04.2019 beviljade bidrag: 4 under typen Journaliststipendier 2019

05.04.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2019