Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Denna information uppdateras en gång i dagen från Kulturfondens beviljningssystem. Genom att klicka på enskilda rader visas en lista på de beviljade.

Obs! Vi förbereder en ny version av vårt ansökningssystem. I samband med lanseringen görs en del uppdateringar. Ett antal bidrag som beviljats redan tidigare, men av tekniska orsaker aldrig publicerats, syns därför överst i listan.

06.07.2018 beviljade bidrag: 8 under typen Kultur i skolan 2018

06.07.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2018

04.07.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - utbildning 2018

30.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - utbildning 2018

28.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

28.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

27.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2018

27.06.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - utbildning 2018

27.06.2018 beviljade bidrag: 9 under typen Resestipendier - kultur 2018

27.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

27.06.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

26.06.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

23.06.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på bibban 2018

22.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Vistelsestipendier 2018

22.06.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - kultur 2018

22.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

22.06.2018 beviljade bidrag: 5 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

21.06.2018 beviljade bidrag: 6 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2018

16.06.2018 beviljade bidrag: 21 under typen Läromedelsproduktion 2018

16.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2018

15.06.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Åbolands svenska kulturfond - kansli 2018

12.06.2018 beviljade bidrag: 7 under typen Resestipendier - utbildning 2018

12.06.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2018

12.06.2018 beviljade bidrag: 6 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

09.06.2018 beviljade bidrag: 15 under typen Föreningshusrenovering 2018

09.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen November/Privatpersoner och arbetsgrupper 2016

09.06.2018 beviljade bidrag: 9 under typen Utlandspraktik 2018

09.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

07.06.2018 beviljade bidrag: 15 under typen Turnébidrag 2018

07.06.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

02.06.2018 beviljade bidrag: 5 under typen Kulturarvspraktik 2018

02.06.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

02.06.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - kultur 2018

01.06.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - kultur 2018

01.06.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

01.06.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2018

29.05.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

29.05.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2018

24.05.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

24.05.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - utbildning 2018

23.05.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - utbildning 2018

22.05.2018 beviljade bidrag: 8 under typen Resestipendier - utbildning 2018

22.05.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

19.05.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2018

16.05.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser 2018

15.05.2018 beviljade bidrag: 6 under typen Kultur i skolan 2018

15.05.2018 beviljade bidrag: 9 under typen Kultur i vården 2018

15.05.2018 beviljade bidrag: 7 under typen Kultur på dagis 2018

12.05.2018 beviljade bidrag: 5 under typen Lärlingsstipendium 2018

12.05.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kulturarvspraktik 2018

12.05.2018 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - kultur 2018

12.05.2018 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

12.05.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2018

11.05.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2018

08.05.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - utbildning 2018

08.05.2018 beviljade bidrag: 5 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2018

08.05.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

05.05.2018 beviljade bidrag: 14 under typen Film- och medieproduktion 2018

04.05.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

04.05.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

03.05.2018 beviljade bidrag: 7 under typen Kultur i skolan 2018

01.05.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2018

01.05.2018 beviljade bidrag: 7 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

01.05.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - kultur 2018

01.05.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2018

01.05.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2018

27.04.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Journalistpraktikanter 2018

26.04.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Österbottens svenska kulturfond - kansli 2018

21.04.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

21.04.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Österbottens svenska kulturfond - kansli 2018

20.04.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - utbildning 2018

18.04.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

18.04.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2017

18.04.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2018

18.04.2018 beviljade bidrag: 10 under typen Resestipendier - utbildning 2018

14.04.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

13.04.2018 beviljade bidrag: 39 under typen Kultur i vården 2018

12.04.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

12.04.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

12.04.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Kulturarvspraktik 2018