Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Denna information uppdateras en gång i dagen från Kulturfondens beviljningssystem. Genom att klicka på enskilda rader visas en lista på de beviljade.

Obs! Vi förbereder en ny version av vårt ansökningssystem. I samband med lanseringen görs en del uppdateringar. Ett antal bidrag som beviljats redan tidigare, men av tekniska orsaker aldrig publicerats, syns därför överst i listan.

22.02.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser 2019

21.02.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2019

20.02.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2019

20.02.2019 beviljade bidrag: 11 under typen Kultur på dagis 2019

20.02.2019 beviljade bidrag: 10 under typen Kultur i vården 2019

19.02.2019 beviljade bidrag: 30 under typen Kultur i skolan 2019

15.02.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

13.02.2019 beviljade bidrag: 5 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2019

09.02.2019 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på bibban 2019

09.02.2019 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - kultur 2019

09.02.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

09.02.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2019

07.02.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

06.02.2019 beviljade bidrag: 11 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2019

06.02.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2019

06.02.2019 beviljade bidrag: 8 under typen Resestipendier - utbildning 2019

24.01.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - utbildning 2019

23.01.2019 beviljade bidrag: 8 under typen Resestipendier - utbildning 2019

05.01.2019 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

04.01.2019 beviljade bidrag: 3 under typen Utlandspraktik 2019

01.01.2019 beviljade bidrag: 1 under typen Projekt och utredningar 2018

01.01.2019 beviljade bidrag: 6 under typen Resestipendier - utbildning 2018

31.12.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Yrkeshögskolornas medelinsamling 2018

29.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2018

29.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kulturarvspraktik 2018

28.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2018

28.12.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - kultur 2018

28.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

28.12.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

22.12.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på dagis 2018

22.12.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2018

20.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Pro Artibus 2019

20.12.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

20.12.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Resestipendier - kultur 2018

19.12.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

19.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2018

19.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2019

18.12.2018 beviljade bidrag: 15 under typen Resestipendier - utbildning 2018

15.12.2018 beviljade bidrag: 107 under typen Svenska Österbottens kulturfond 2019

15.12.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Ansökan enligt överenskommelse 2019

15.12.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i vården 2018

15.12.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

15.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2018

14.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2018

14.12.2018 beviljade bidrag: 78 under typen Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond 2019

14.12.2018 beviljade bidrag: 332 under typen Henry och Martta Bertells minnesfond 2019

13.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

12.12.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2018

11.12.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2018

08.12.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på dagis 2018

07.12.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i skolan 2018

05.12.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - utbildning 2018

05.12.2018 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på dagis 2018

04.12.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - kultur 2018

04.12.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2018

04.12.2018 beviljade bidrag: 10 under typen Resestipendier - utbildning 2018

04.12.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

03.12.2018 beviljade bidrag: 6 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2018

01.12.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2018

30.11.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Postdoc-poolen 2018

29.11.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - utbildning 2018

28.11.2018 beviljade bidrag: 18 under typen Kultur i skolan 2018

27.11.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på dagis 2018

23.11.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Styrelsens fullmakt för direktör + ombud 2018

16.11.2018 beviljade bidrag: 5 under typen Föreningshusrenovering 2018

14.11.2018 beviljade bidrag: 8 under typen Lärlingsstipendium 2018

13.11.2018 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på bibban 2018

13.11.2018 beviljade bidrag: 7 under typen Resestipendier - kultur 2018

13.11.2018 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - utbildning 2018

13.11.2018 beviljade bidrag: 5 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

10.11.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Styrelsens dispositionsmedel 2018

10.11.2018 beviljade bidrag: 38 under typen Läromedelsproduktion 2018

10.11.2018 beviljade bidrag: 15 under typen Film- och medieproduktion 2018

08.11.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - kultur 2018

08.11.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

31.10.2018 beviljade bidrag: 21 under typen Kultur i skolan 2018

31.10.2018 beviljade bidrag: 6 under typen Kultur i vården 2018

31.10.2018 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2018

30.10.2018 beviljade bidrag: 12 under typen Kultur på dagis 2018

29.10.2018 beviljade bidrag: 7 under typen Stöd för pedagogiska studier i Vasa 2018