Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Information uppdateras dagligen enligt Kulturfondens beviljningssystem. Klicka på enskilda rader för en lista över de beviljade.

28.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands år 2024

27.06.2024 beviljade bidrag: 8 under typen Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning 2024

26.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Lokalhistorisk praktik 2024

26.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium 2024

26.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i vården 2024

26.06.2024 beviljade bidrag: 9 under typen Fortbildning och nätverk - Standertskjöld 2024

26.06.2024 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur på bibban 2024

26.06.2024 beviljade bidrag: 19 under typen Fortbildning och nätverk inom konst och kultur 2024

25.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2024

25.06.2024 beviljade bidrag: 2 under typen Studieresor i grupp inom utbildning och andra organisationer 2024

25.06.2024 beviljade bidrag: 27 under typen Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning 2024

22.06.2024 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket 2024

22.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2024

22.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands år 2024

22.06.2024 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur- och studiebesök 2024

22.06.2024 beviljade bidrag: 20 under typen Studieresor i grupp inom utbildning och andra organisationer 2024

22.06.2024 beviljade bidrag: 6 under typen Kultur i vården 2024

22.06.2024 beviljade bidrag: 19 under typen Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning 2024

21.06.2024 beviljade bidrag: 6 under typen Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium 2024

20.06.2024 beviljade bidrag: 2 under typen Fortbildning och nätverk - Standertskjöld 2024

20.06.2024 beviljade bidrag: 2 under typen Fortbildning och nätverk inom konst och kultur 2024

20.06.2024 beviljade bidrag: 7 under typen Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning 2024

19.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på dagis 2024

18.06.2024 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i skolan 2024

18.06.2024 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket 2024

18.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen PoDoCo år 2024

18.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands år 2024

11.06.2024 beviljade bidrag: 18 under typen Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2024

08.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Språkexamen i finska för statsförvaltningen 2024

08.06.2024 beviljade bidrag: 3 under typen Fortbildning och nätverk - Standertskjöld 2024

08.06.2024 beviljade bidrag: 3 under typen Fortbildning och nätverk inom konst och kultur 2024

07.06.2024 beviljade bidrag: 25 under typen Föreningshus - renoveringsåtgärder år 2024

07.06.2024 beviljade bidrag: 12 under typen Föreningshus - konditionsbedömning och planering år 2024

06.06.2024 beviljade bidrag: 8 under typen Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning 2024

05.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2024

05.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2024

05.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2024

05.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2024

05.06.2024 beviljade bidrag: 90 under typen Systrarna Standertskjölds rehabiliteringsstipendium år 2024

05.06.2024 beviljade bidrag: 25 under typen Turnébidrag år 2024

05.06.2024 beviljade bidrag: 94 under typen Systrarna Standertskjölds rekreationsstipendium år 2024

05.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Residensstipendier år 2024

04.06.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur- och studiebesök 2024

04.06.2024 beviljade bidrag: 3 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2024

04.06.2024 beviljade bidrag: 3 under typen Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium 2024

30.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2024

30.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket 2024

30.05.2024 beviljade bidrag: 9 under typen Utlandspraktik år 2024

29.05.2024 beviljade bidrag: 4 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2024

29.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Studieresor i grupp inom utbildning och andra organisationer 2024

28.05.2024 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur- och studiebesök 2024

28.05.2024 beviljade bidrag: 4 under typen Studieresor i grupp inom utbildning och andra organisationer 2024

28.05.2024 beviljade bidrag: 9 under typen Fortbildning och nätverk inom konst och kultur 2024

28.05.2024 beviljade bidrag: 4 under typen Fortbildning och nätverk - Standertskjöld 2024

24.05.2024 beviljade bidrag: 10 under typen Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning 2024

24.05.2024 beviljade bidrag: 2 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2024

18.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket 2024

16.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2024

15.05.2024 beviljade bidrag: 4 under typen Lokalhistorisk praktik 2024

15.05.2024 beviljade bidrag: 5 under typen Fortbildning och nätverk - Standertskjöld 2024

15.05.2024 beviljade bidrag: 8 under typen Fortbildning och nätverk inom konst och kultur 2024

15.05.2024 beviljade bidrag: 11 under typen Studieresor i grupp inom utbildning och andra organisationer 2024

14.05.2024 beviljade bidrag: 3 under typen Språkexamen i finska för statsförvaltningen 2024

14.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands år 2024

11.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket 2024

10.05.2024 beviljade bidrag: 11 under typen Kultur i vården 2024

08.05.2024 beviljade bidrag: 3 under typen Bokpaket 2024

07.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2024

07.05.2024 beviljade bidrag: 6 under typen Fortbildningsresa arrangerad av Svenska kulturfonden år 2024

07.05.2024 beviljade bidrag: 6 under typen Lärlingsstipendium år 2024

07.05.2024 beviljade bidrag: 2 under typen Residensstipendier år 2024

04.05.2024 beviljade bidrag: 14 under typen Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning 2024

01.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2024

01.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Fortbildningsresa arrangerad av Svenska kulturfonden år 2024

01.05.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur- och studiebesök 2024

01.05.2024 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2024

30.04.2024 beviljade bidrag: 1 under typen Språkexamen i finska för statsförvaltningen 2024

30.04.2024 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur- och studiebesök 2024

30.04.2024 beviljade bidrag: 4 under typen Lokalhistorisk praktik 2024

30.04.2024 beviljade bidrag: 2 under typen Fortbildning och nätverk - Standertskjöld 2024