Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Information uppdateras dagligen enligt Kulturfondens beviljningssystem. Klicka på enskilda rader för en lista över de beviljade.

18.05.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2022

18.05.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur tillsammans 2022

18.05.2022 beviljade bidrag: 6 under typen Bokpaket 2022

14.05.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

14.05.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

12.05.2022 beviljade bidrag: 7 under typen Kulturbesök i grupp för studeranden 2022

10.05.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2022

10.05.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2022

10.05.2022 beviljade bidrag: 21 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

07.05.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Lokalhistorisk praktik 2022

07.05.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2022

07.05.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

07.05.2022 beviljade bidrag: 7 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

06.05.2022 beviljade bidrag: 9 under typen Utlandspraktik år 2022

06.05.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2022

05.05.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

03.05.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2022

03.05.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Bokpaket 2022

03.05.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Lärlingsstipendium år 2022

03.05.2022 beviljade bidrag: 6 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

03.05.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på dagis 2022

03.05.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Projektberedning år 2022

30.04.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Universitetens medelinsamling år 2022

30.04.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

28.04.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2022

28.04.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Kulturbesök i grupp för studeranden 2022

28.04.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

28.04.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

20.04.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2022

20.04.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket 2022

20.04.2022 beviljade bidrag: 7 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

20.04.2022 beviljade bidrag: 10 under typen Kultur i skolan 2022

19.04.2022 beviljade bidrag: 7 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

16.04.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

16.04.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2022

15.04.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kulturbesök i grupp för studeranden 2022

14.04.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Spetsstudier utomlands år 2022

12.04.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2022

08.04.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2022

08.04.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

08.04.2022 beviljade bidrag: 15 under typen Bokpaket 2022

08.04.2022 beviljade bidrag: 92 under typen Läromedelsproduktion år 2022

07.04.2022 beviljade bidrag: 8 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

06.04.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2022

06.04.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Postdoc-poolen år 2022

06.04.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2022

06.04.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Projektberedning år 2022

05.04.2022 beviljade bidrag: 12 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

02.04.2022 beviljade bidrag: 9 under typen Kultur i vården 2022

01.04.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2022

31.03.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Lokalhistorisk praktik 2022

31.03.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

31.03.2022 beviljade bidrag: 13 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

31.03.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2022

30.03.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland år 2022

30.03.2022 beviljade bidrag: 59 under typen Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2022

29.03.2022 beviljade bidrag: 17 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

26.03.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kulturbesök i grupp för studeranden 2022

25.03.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2022

25.03.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2022

23.03.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på dagis 2022

23.03.2022 beviljade bidrag: 7 under typen Bokpaket 2022

23.03.2022 beviljade bidrag: 11 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

22.03.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Universitetens medelinsamling år 2022

22.03.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur i skolan 2022

19.03.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i skolan 2022

18.03.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 26 under typen November - politiska organisationer år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 28 under typen November / Privatpersoner och arbetsgrupper år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 45 under typen November / Vetenskaplig forskning år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 66 under typen Nylands svenska kulturfond - samfund projekt år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 48 under typen Åbolands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 168 under typen Österbottens svenska kulturfond - samfund verksamhet år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 72 under typen November / Arbetsstipendier år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 144 under typen Nylands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 35 under typen Åbolands svenska kulturfond - samfund projekt år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 106 under typen Österbottens svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 199 under typen November / Samfund - ordinarie verksamhet år 2022

15.03.2022 beviljade bidrag: 226 under typen November / Samfund - tidsbundna projekt år 2022