Lista på uppdateringar

På den här sidan publiceras ansökningar som beviljats i takt med att de fått sitt slutgiltiga godkännande. Information uppdateras dagligen enligt Kulturfondens beviljningssystem. Klicka på enskilda rader för en lista över de beviljade.

27.01.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

27.01.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Kultur på dagis 2023

27.01.2023 beviljade bidrag: 8 under typen Kultur i skolan 2023

27.01.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Lokalhistorisk praktik 2023

27.01.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2023

27.01.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2023

27.01.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur 2023

27.01.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Bokpaket 2023

26.01.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Bokpaket 2023

24.01.2023 beviljade bidrag: 3 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2023

24.01.2023 beviljade bidrag: 12 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

21.01.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2023

20.01.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2023

18.01.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2023

17.01.2023 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur i skolan 2023

17.01.2023 beviljade bidrag: 2 under typen Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen 2023

17.01.2023 beviljade bidrag: 7 under typen Kultur på dagis 2023

17.01.2023 beviljade bidrag: 8 under typen Bokpaket 2023

11.01.2023 beviljade bidrag: 1 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2023

10.01.2023 beviljade bidrag: 5 under typen Kultur i skolan 2023

04.01.2023 beviljade bidrag: 6 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

29.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2022

29.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

29.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

28.12.2022 beviljade bidrag: 9 under typen Folkhögskolor - planeringsbidrag vi verksamhetsutveckling år 2023

28.12.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Kultur i vården 2023

24.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2023

23.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2022

22.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2022

22.12.2022 beviljade bidrag: 9 under typen Läromedelsproduktion år 2023

21.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur tillsammans 2022

21.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

20.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen PoDoCo år 2022

20.12.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Henrik Nysténs testamentsfond år 2023

20.12.2022 beviljade bidrag: 15 under typen Rekreation för äldre - Åboland år 2022

20.12.2022 beviljade bidrag: 15 under typen Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond år 2023

17.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur i skolan 2022

17.12.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

17.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Lokalhistorisk praktik 2022

17.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Kultur på bibban 2022

17.12.2022 beviljade bidrag: 6 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

17.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

17.12.2022 beviljade bidrag: 8 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

16.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2022

15.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Övriga projekt och övrig verksamhet år 2023

15.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Postdoc-poolen år 2022

15.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket 2022

15.12.2022 beviljade bidrag: 14 under typen SKAPA - år 2023

15.12.2022 beviljade bidrag: 25 under typen Hallå TVÅ: Språkprojekt år 2023

15.12.2022 beviljade bidrag: 35 under typen Hallå TVÅ: Språkmöten år 2023

14.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Ansökan enligt överenskommelse år 2022

14.12.2022 beviljade bidrag: 18 under typen Frans Henriksons testamentsfond år 2023

14.12.2022 beviljade bidrag: 14 under typen Kristinestads kulturfond år 2023

14.12.2022 beviljade bidrag: 92 under typen Svenska Österbottens kulturfond år 2023

14.12.2022 beviljade bidrag: 6 under typen Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond - akademisk forskning år 2023

14.12.2022 beviljade bidrag: 80 under typen Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond - akademiska studier år 2023

14.12.2022 beviljade bidrag: 365 under typen Henry och Martta Bertells minnesfond år 2023

13.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen November / Arbetsstipendier år 2023

13.12.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Residensstipendier år 2023

10.12.2022 beviljade bidrag: 6 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

09.12.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Kultur på dagis 2022

09.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Pro Artibus år 2023

09.12.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

08.12.2022 beviljade bidrag: 7 under typen Kultur i skolan 2022

07.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket 2022

07.12.2022 beviljade bidrag: 15 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

03.12.2022 beviljade bidrag: 7 under typen Kultur på dagis 2022

03.12.2022 beviljade bidrag: 4 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

03.12.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Självfinansieringsandel för EU-bidrag år 2022

03.12.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Resestipendier - Standertskjöld 2022

03.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur på bibban 2022

03.12.2022 beviljade bidrag: 7 under typen Resebidrag - konst & kultur 2022

02.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Bokpaket 2022

02.12.2022 beviljade bidrag: 2 under typen Kultur tillsammans 2022

02.12.2022 beviljade bidrag: 3 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

30.11.2022 beviljade bidrag: 6 under typen Kultur på dagis 2022

29.11.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning 2022

26.11.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn 2022

26.11.2022 beviljade bidrag: 5 under typen Bokpaket 2022

25.11.2022 beviljade bidrag: 1 under typen Spetsstudier utomlands år 2022