Statistik

Här kan man välja olika former av snabbstatistik för antingen alla ansökningsomgångar, enbart novemberomgången eller övriga omgångar (i dessa ingår de ansökningar som lämnas in utanför novemberomgången så som resebidrag och kulturpaket). Statistik baserat på pågående år kan vara missvisande eftersom alla ansökningsomgångar inte har skett eller behandlats än.