Statistik

Här kan man välja olika former av snabbstatistik för antingen alla ansökningsomgångar, enbart novemberomgången eller övriga omgångar (i dessa ingår de ansökningar som lämnas in utanför novemberomgången så som resebidrag och kulturpaket). Statistik baserat på pågående år kan vara missvisande eftersom alla ansökningsomgångar inte har skett eller behandlats än.


Alla år

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006