Mottagarlistor

Här kan man bekanta sig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Man kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne i alla år och omgångar.

När man fått fram en lista så kan man sortera listan enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. T.ex. om man under Hemort skriver Pargas visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.


Österbottens svenska kulturfond - samfund