Statistik

Här kan man välja olika former av snabbstatistik för antingen alla ansökningsomgångar, enbart novemberomgången eller övriga omgångar (i dessa ingår de ansökningar som lämnas in utanför novemberomgången så som resebidrag och kulturpaket). Statistik baserat på pågående år kan vara missvisande eftersom alla ansökningsomgångar inte har skett eller behandlats än.


November / Arbetsstipendier år 2023

November / Samfund - tidsbundna år 2023

November / Projektbidrag - privatpersoner och arbetsgrupper år 2023

November / Doktorandstipendier år 2023

November / Vetenskaplig forskning år 2023

November - politiska organisationer år 2023

Nylands svenska kulturfond år 2023

Österbottens svenska kulturfond år 2023

Åbolands svenska kulturfond år 2023