Statistik

Här kan man välja olika former av snabbstatistik för antingen alla ansökningsomgångar, enbart novemberomgången eller övriga omgångar (i dessa ingår de ansökningar som lämnas in utanför novemberomgången så som resebidrag och kulturpaket). Statistik baserat på pågående år kan vara missvisande eftersom alla ansökningsomgångar inte har skett eller behandlats än.


November / Arbetsstipendier

November / Samfund - tidsbundna

November / Privatpersoner och arbetsgrupper

November / Doktorandstipendier

November / Vetenskaplig forskning

November - politiska organisationer

Nylands svenska kulturfond

Österbottens svenska kulturfond

Åbolands svenska kulturfond